Vrijwilligers

Het Collectief Midden Groningen zet zich samen met de boeren in voor de natuur en voornamelijk de weide- en akkervogels in agrarisch gebied. Dit lukt alleen dankzij de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers. Gedurende het broedseizoen kijken zij bij de verschillende weilanden en akkerlanden naar de aanwezigheid van vogels en geven dit door. Samen met het Collectief en de boer bekijken zij of er op het land gewerkt kan worden of dat er maatregelen nodig zijn om de vogels en/of nesten te beschermen.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met een passie voor natuur, die zich graag willen inzetten voor de bescherming van de verschillende soorten weide- en akkervogels.

Heb je interesse om je als vrijwilliger in te zetten voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het werkgebied van het Collectief Midden Groningen?

Stuur een mail naar info@collectiefmiddengroningen.nl