Project Verduurzaming van de pootaardappelteelt op de Groningse klei

Veldbijeenkomst Verduurzaming van pootaardappelen in Groningen
Op 12 juli 2018 ontmoetten telers elkaar bij 3 verschillende locaties met proefvelden voor onderzoek
naar het verduurzamen van de pootaardappelteelt.
Veldtest 1
Bij dit proefveld met verschillende hoeveelheden compost vertelde Jurjen Oosterhuis hoe hij
met zijn bodem omgaat en liet hij zien hoe de knollen er op zijn bedrijf bij stonden. De aardappelen
met compost zagen er ondanks de droogte florissant uit, dit is mede dankzij de compost.
De verschillen in de aardappels bij verschillende hoeveelheden compost waren klein, behalve
dat het gewas bij de 40 m3 compost strook iets lichter van kleur was.
Veldtest 2
Bezocht werd het perceel van Jan Wolthuis waar 3 verschillende mengsels van groenbemesters
worden uitgeprobeerd. Bodemprofielen waren uitgegraven om de bodemstructuur en het bodemleven
te bekijken. Ook de beworteling werd onderzocht en er was duidelijk verschil te zien,
waarbij Landsberge Gemenge (Inkarnaat klaver (30%), Italiaans raaigras (50%), Winterwikken
(20%)) op dat punt het beste scoorde in vergelijking met Warm Season mix (Alexandrijnse klaver
(12%), Wikken (37%), Ethiopische mosterd (6%), Niger (9%), Vlas (18%), Sorghum (18%)) en speciaal
biologische mix (Rietzwenkgras, Engels raaigras, Rode klaver (Trifolium pratense)). Ook
werden er machines getoond voor de grondbewerking van groenbemesters, waar veel belangstelling
voor was onder de boeren.
Veldtest 3
Op deze locatie, bij Egge Jan Hommes worden 3 verschillende management praktijken toegepast.
Een deel van het perceel is regulier (gewasbescherming, zonder sporenelementen), een
deel chemievrij (sporenelementen-mix) en het middelste deel is gedeeltelijk chemie is een tussenvorm
(sporenelementen-mix en 50% gereduceerde chemische gewasbescherming). In de
aardappels waren niet veel verschillen te zien, behalve dat de sortering van de aardappels iets
egaler was en blanker van kleur bij de chemievrije behandeling en er geen Rhizoctonia was waar
te nemen. De verschillen zullen duidelijker worden wanneer de inhoudsstoffen van de aardappels
worden vergeleken met elkaar en wanneer de aardappels het volgend jaar worden gepoot.

     

 


Dit project wordt mogelijk gemaakt door: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”