Project Verduurzaming van de pootaardappelteelt op de Groningse klei

NAV Congres

Met een aantal boeren uit Noord-Groningen zijn maatregelen in praktijk getest om de pootaardappelteelt op het Hogeland in Groningen te verduurzamen en te vergroenen. Het zijn voorbeelden van natuurinclusieve maatregelen. De maatregelen zijn gericht op de ontwikkeling richting duurzame en liefst chemie-vrije teelt, met inzet van sporenelementen, het opnemen van een ’sabbatical year’ met groenbemesters in het bouwplan en de inzet van compost. Er is onderzocht wat de effecten van de maatregelen zijn op agrobiodiversiteit, het verbeteren van de bodemkwaliteit en het sluiten van kringlopen.

De resultaten per veldtest worden in 3 aparte flyers uitgebreider toegelicht. Deze zijn hieronder te downloaden, evenals de verslagen van de veldbijeenkomsten. De relatief droge jaren (2018, 2019) kunnen van invloed zijn geweest op de uitkomst van de veldtesten.

     

 

LEADER (lokale initiatieven) | Netwerk Platteland

Collectief midden groningen | Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 ter inzage

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

 

Zie ook de nieuwsberichten op onze website:

https://collectiefmiddengroningen.nl/2020/02/17/verduurzaming-pootaardappelteelt-slot/

https://collectiefmiddengroningen.nl/2019/07/05/veldexcursie-van-het-project-verduurzaming-pootaardappelteelt-27-juni/

https://collectiefmiddengroningen.nl/2019/02/16/verduurzaming-pootaardappelteelt-nieuwe-veldtesten/