Op 21 april 2016 houdt Collectief Midden Groningen haar eerste Algemene Ledenvergadering. De leden van CMG zijn hier middels email voor uitgenodigd. De agenda, de begroting en de toelichting op de agenda zijn meegezonden met de uitnodiging. Hieronder kunt u de overige documenten vinden.

Notitie Vrijwilligers en CMG 8.3.2016

Organisatieplan Collectievenberaad Groningen

Samenwerkingsbesluit Wierde en Dijk Meervogel Ons Belang ANLS en CMG 5 april 2016

Zienswijze CMG 2017

Zienswijze BoerenNatuur.nl Groningen ontwerp NBP 2017

 

Verslag ALV 21 april 2016 CMG