Protocol gebruik herbiciden

De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met het beheren van akkerranden en wintervoedselveldjes. Binnen de kaders van de beheervoorschriften, doen deelnemers al het mogelijke om onkruiden te drukken, zoals akkerdistel en melganzevoet. Toch komt het voor dat een beheereenheid volledig onder de voet wordt gelopen door onkruiden. Dit heeft meerdere negatieve gevolgen:

  • De beheereenheid verliest haar functie: het is niet meer geschikt als broed- en/of foerageerplaats
  • De opvolgende jaren moeten er extra chemische bewerkingen plaatsvinden omdat de onkruiden telkens in grote getale de kop op steken
  • De onkruiden verspreiden zich binnen het bedrijf, maar ook op bedrijven van collega agrariërs. Dit is niet bevorderlijk voor de reputatie van agrarisch natuurbeheer.

Daarom is er landelijk gewerkt aan de mogelijkheid om volvelds herbiciden te kunnen inzetten wanneer dit echt noodzakelijk is. Hier vindt u het protocol, lees de instructies goed door! Protocol gebruik herbiciden in open akkerland