Beschikking ANlb 2016 ontvangen

12 oktober 2015 - De beschikking op de gebiedsaanvraag van de provincie Groningen is inmiddels ontvangen. Goed nieuws voor de beheerders en het collectief! Met deze beschikking is groen licht gegeven voor de uitvoering van het plan van beheermaatregelen. Dit betekent dat zo’n 35 beheerders...

Excursie spaarwater

7 oktober 2015 - Op 6 oktober is er voor belangstellenden een excursie georganiseerd naar 2 projecten onder de noemer Spaarwater. Beide projeten vallen onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarvan LTO Noord op uitnodiging van de Rijksoverheid de kartrekker is. Het project in Hornhuizen was gericht op...