Definitieve contracten getekend en herbeschikking ingediend

25 november 2015 - Op 9 en 13 november zijn - op een enkeling na- alle beheercontracten voor ANLb 2016 getekend. Hiermee is het voorgenomen beheer voor de komende jaren contractueel vastgelegd. Een actuele perceelsregistratie bij de deelnemers was hierbij een vereiste: binnen het nieuwe...

Definitieve contracten

5 november 2015 - Inmiddels zijn bijna alle beheercontracten definitief opgesteld. Deze zijn per mail naar de betreffende deelnemers verstuurd. Eventuele (kleine) aanpassingen zijn nog mogelijk, alvorens de contracten ondertekend worden. De contracten voor het weidevogelbeheer zullen op maandag 9 november worden ondertekend, en de...

CMG gecertificeerd

16 oktober 2015 - 15 oktober 2015 was een feestelijke dag: op het landelijke Collectievenberaad werden de certificaten aan de 40 collectieven uitgereikt. De stichting Certificering SNL heeft hiermee haar goedkeuring afgegeven over de kwaliteitshandboeken van de collectieven. Middels dit kwaliteitshandboek wordt de  kwaliteit van...

Beschikking ANlb 2016 ontvangen

12 oktober 2015 - De beschikking op de gebiedsaanvraag van de provincie Groningen is inmiddels ontvangen. Goed nieuws voor de beheerders en het collectief! Met deze beschikking is groen licht gegeven voor de uitvoering van het plan van beheermaatregelen. Dit betekent dat zo’n 35 beheerders...

Excursie spaarwater

7 oktober 2015 - Op 6 oktober is er voor belangstellenden een excursie georganiseerd naar 2 projecten onder de noemer Spaarwater. Beide projeten vallen onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarvan LTO Noord op uitnodiging van de Rijksoverheid de kartrekker is. Het project in Hornhuizen was gericht op...