Zaaizaaddag 12 maart

23 februari 2016 - Net als voorgaande jaren is het zaaizaad voor de akkervogelpakketten weer collectief ingekocht door de anv's en collectieven. Hierdoor hebben we de beste prijs voor de deelnemers kunnen bedingen. Op 12 maart zal dit zaaizaad worden uitgedeeld. Dit uitdelen zal plaatsvinden...

Per 1 februari weer Ruige Mest uitrijden

1 februari 2016 - Voor de weidevogelpakketten met een rustperiode is het vanaf 1 februari weer toegestaan om Ruige Mest uit te rijden. Dit mag tot 1 september worden gedaan, met uitzondering van de rustperiode. Voor het uitrijden van Ruige Mest op pakketten met een...

Een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst

19 januari 2016 - Op woensdagavond 13 januari heeft CMG haar nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Het was een geslaagde avond, met een goede opkomst en een gezellige, ontspannen sfeer. Het bood de mogelijkheid aan deelnemers, bestuurders en medewerker, anv's en vrijwilligers om elkaar de hand te schudden...

Nieuwjaarsbijeenkomst 13 januari

8 januari 2015 - Op 13 januari 2016 houdt Collectief Midden Groningen een nieuwjaarsbijeenkomst. Het nieuwe jaar willen we feestelijk inluiden, en graag willen we nader kennis maken met de leden en anv's. Voor wie? De nieuwjaarsbijeenkomst is bedoeld voor alle leden (deelnemers aan het nieuwe stelsel...

Fijne feestdagen!

24 december 2015 - Collectief Midden Groningen wenst u fijne feestdagen en een gezond 2016! Na een lange aanloopperiode is het dan zover: vanaf 1 januari 2016 gaat het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer van start. Samen met de deelnemende agrariërs en anv's gaan we...

Nieuwe landelijke koepel opgericht

21 december 2015 - Op donderdagochtend 17 december hebben de 40 collectieven in Nederland ingestemd met de oprichting van koepelorganisatie BoerenNatuur.nl. Het is een federatieve vereniging, met de 40 collectieven als leden. Het bestuur wordt gevormd door 12 afgevaardigden uit de provincies, en er zal...

Feestelijke slotmanifestatie BoerenNatuur

9 december 2015 - Op maandag 7 december organiseerde BoerenNatuur een feestelijke slotmanifestatie ter ere van de opheffing van de vereniging. Met het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer is ook een nieuw tijdperk aangebroken op het gebied van belangenbehartiging en organisatie. Daarom draagt BoerenNatuur het...

Definitieve contracten getekend en herbeschikking ingediend

25 november 2015 - Op 9 en 13 november zijn - op een enkeling na- alle beheercontracten voor ANLb 2016 getekend. Hiermee is het voorgenomen beheer voor de komende jaren contractueel vastgelegd. Een actuele perceelsregistratie bij de deelnemers was hierbij een vereiste: binnen het nieuwe...

Definitieve contracten

5 november 2015 - Inmiddels zijn bijna alle beheercontracten definitief opgesteld. Deze zijn per mail naar de betreffende deelnemers verstuurd. Eventuele (kleine) aanpassingen zijn nog mogelijk, alvorens de contracten ondertekend worden. De contracten voor het weidevogelbeheer zullen op maandag 9 november worden ondertekend, en de...

CMG gecertificeerd

16 oktober 2015 - 15 oktober 2015 was een feestelijke dag: op het landelijke Collectievenberaad werden de certificaten aan de 40 collectieven uitgereikt. De stichting Certificering SNL heeft hiermee haar goedkeuring afgegeven over de kwaliteitshandboeken van de collectieven. Middels dit kwaliteitshandboek wordt de  kwaliteit van...