Boerenportret bij BoerenNatuur over Peter Dekens

Dit portret geeft een beeld van de passie van Peter Dekens, een van onze weidevogelbeheerders in Crangeweer. Hij spreekt vol vuur over weidevogelbeheer, over wat hem drijft, hoe hij maatregelen voor vogels inpast in zijn bedrijf en over de belangrijke rol van vrijwilligers. Klik op...

Weidevogelbeheer in Vroege Vogels TV

Vroege Vogels op tv had item over weidevogelbeheer. Klik op deze link en bekijk de uitzending.    https://vroegevogels.bnnvara.nl/media/386413    ...

3 meter brede kruidenrijke akkerranden langs sloten

Het Collectief Midden Groningen wil graag in contact komen met agrariërs  die percelen hebben langs watervoerende sloten om 3 meter brede kruidenrijke akkerranden aan te leggen. Doel is daarbij het verbeteren van de waterkwaliteit. We hebben de ambitie om 70 kilometer van deze randen aan te leggen...

Elk nest telt…..

  Stokken plaatsen is niet altijd genoeg om te voorkomen dat een nest het onderspit delft. Op initiatief van een weidevogelvrijwilliger, heeft CMG 20 nestschalen aangeschaft en ook succesvol toegepast! Met deze schalen beogen we het broedsucces te bevorderen van weide- en akkervogels in ons werkgebied. Dus...

Monitoringsresultaten 2017

Bauke Koole, ecoloog, heeft de resultaten over de monitoring verwerkt in een kaart van het werkgebied. Klik op de link en u kunt zien welke vogels waar zijn waargenomen. Vanaf 2018 werken we met een online monitoringtool. Deze is landelijk ontwikkeld en ook CMG participeert hierin. Vrijwilligers...

Cursus monitoring

De resultaten van het  agrarisch natuurbeheer zijn te zien aan de aantallen en soorten vogels op de gecontracteerde percelen. En in de mate van het succesvol groot brengen van de jongen. Dit betekent dat moet worden geteld hoeveel vogels en welke soorten zich in de gecontracteerde...

Project Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen

  In 2017 is er voor het project Integrale Verduurzaming van de pootgoedteelt in Groningen een werkgroep opgericht met een aantal akkerbouwers, het Louis Bolk Instituut en Collectief Midden Groningen. Het doel van het project is het ontwikkelen van een integrale systeemaanpak voor het verbeteren van...

Wet natuurbescherming: wat u wilt weten

De nieuwe Wet natuurbescherming heeft vanaf 1 januari 2017 drie wetten vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming is drieledig: 1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland, 2. decentralisatie van verantwoordelijkheden en 3. vereenvoudiging van regels....

Informatiebijeenkomst 15 februari

Op 15 februari 2018 om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst over het beheer voor 2019. Klik  hier voor meer informatie over de bijeenkomst. Om in aanmerking te komen voor natuurbeheer 2019 moet je landbouwgrond in de aangewezen gebieden van het Natuurplan 2018 hebben en in het werkgebied...