Algemene Ledenvergadering 2019: terugzien en vooruit kijken

Het Collectief Midden Groningen heeft er nu drie jaar ANLb-beheer op zitten. Met de monitorgegevens die we in deze periode hebben verzameld, kunnen we al voorzichtig iets zeggen over de effectiviteit van onze maatregelen voor de akkervogels en weidevogels. Daarmee kijken we vooruit: de beheermaatregelen...

onze externe audit: positief resultaat!

Op 18 april j.l. is bij Collectief Midden Groningen een externe audit uitgevoerd. De auditoren hebben getoetst of onze organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het certificaat Collectief Agrarisch Natuurbeheer. Bij deze audit zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Het auditrapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het...

Wij zoeken een collega!

Het Collectief Midden Groningen zoekt, in verband met uitbreiding per direct een medewerker agrarisch natuurbeheer voor de uitvoering van de regeling Agrarisch natuurbeheer (ANLb) en bijkomende werkzaamheden voor 20 uur/week met kans op uitbreiding. Als medewerker  agrarisch natuurbeheer werk je aan projecten waarbinnen landbouw en ecologie...

Eerste kievitsei Wierde&Dijk gevonden

Op vrijdag 22 maart heeft weidevogelbeschermer Sieger Wiersma uit Usquert het eerste kievitsei in het werkgebied van de agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk gevonden. De nestvondst werd gedaan in de weidevogelpolder Crangeweer bij Stedum. In het nest bevonden zich 2 eieren. SBNL natuurfonds en...

zonnepaneel geen uitkijkpost

In de eerste helft van februari zijn plasdras pompen met zonnepanelen geplaatst bij de plasdras locaties in Crangeweer, Hoeksmeer en Holwierde. Er zijn op het moment in het werkgebied van Collectief Midden Groningen maar liefst 10 plasdrassen functioneel! Hoewel de vogels nog niet zijn gearriveerd, maakt...

verduurzaming pootaardappelteelt: nieuwe veldtesten

Het project Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen gaat dit jaar zijn tweede veldtest-seizoen in. Voor het groeiseizoen 2019 zijn drie veldtesten ontworpen in het verlengde van de veldtesten in 2018: de inzet van sporenelementen bij het streven naar een chemie-vrije teelt van pootaardappelen,...

2019 Jaar van de natuurinclusieve landbouw

Collectief Midden Groningen zet zich op vele manieren in voor natuurinclusieve landbouw. We juichen dan ook toe dat hierover ook op nationaal niveau aandacht en nu dan ook middelen voor vrijkomen. Lees meer hierover van de voorzitter van boerennatuur op https://intranet.boerennatuur.nl/nieuws/2019-het-jaar-van-de-natuurinclusieve-landbouw/ ...

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Er was een mooie opkomst naar de nieuwjaarsreceptie van het Collectief Midden Groningen op woensdag 23 januari. Nadat stoelen en banken uit het kantoortje waren aangesleept om iedereen van een zitplaats te voorzien, kon de voorzitter Wouter Schep die avond in totaal zo’n 60 beheerders, vrijwilligers...

Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse

Op verschillende plekken in Groningen duiken sinds november tientallen Grauwe Gorzen op. Het totaal gaat al richting de zestig vogels. Ze komen op akkertjes met zaaddragende planten af: zogenaamde wintervoedselveldjes. Tellers ontdekken er steeds meer exemplaren van deze erg schaarse overwinteraar. In de regio...

eerste teeltseizoen verduurzaming pootaardappelteelt

Het experimenteren met verschillende hoeveelhedengewasbeschermingsmiddelen en sporenelementen is onderdeel van het project over het verduurzamen van de pootaardappelteelt. Hieronder is te lezen hoe het is verlopen bij de veldtesten met sporenelementen en bij de veldtesten met compost voor het eerste teeltseizoen in 2018 181214 Nieuwsbericht Louis...