Collectief Midden Groningen

Nieuws

Afsluiting project weide en water

In november was de slotbijeenkomst van ons project Weide & Water. Samen met het Agrarische Jongeren Kontact (AJK) en met Collectief Groningen West is er kennis gedeeld en praktijkervaring gedeeld over duurzaam bodem- en waterbeheer gedurende 3 jaar. In...

Lees meer
Afsluiting project Productief Kruidenrijk Grasland

Afsluiting project Productief Kruidenrijk Grasland

In oktober is project Productief Kruidenrijk Grasland afgesloten met een bijeenkomst bij Jan Pieter van Tilburg.Op 21 juni 2021 startten we met 10 deelnemers die 'wel eens' met productief kruidenrijk grasland aan de slag wilden. Zoals een van de deelnemers verwoordde:...

Lees meer
Voortgang verkenning gebiedsofferte

Voortgang verkenning gebiedsofferte

Afgelopen voorjaar is de verkenning naar een Gebiedsofferte afgerond. Deze gaf genoeg aanleiding hier definitief mee aan de slag te gaan. In samenwerking met de collectieven Groningen West en Noardlike Fryske Wâlden willen we een gebiedsofferte opstellen dat gericht...

Lees meer
Kringloopcoöperatie Groninger Kleischil 2023

Kringloopcoöperatie Groninger Kleischil 2023

Wat hebben we bereikt in 2023?!september 2022:met gebiedspartijen in Baflo bijeengekomen om te praten over onze plannen: Unaniem zeiden we met elkaar dat we ons wilden inzetten om in 2023 gras- en bermmaaisel in gemeente Het Hogeland te gebruiken voor compostering op...

Lees meer

Kansrijk GLB

Op verzoek van de provincie Groningen hebben we afgelopen jaar een extra voorlichtingsronde gehouden over het nieuwe GLB. Dit vanwege de aanzienlijke wijzigingen en onduidelijkheden. We hebben in een zestal bijeenkomsten het nieuwe GLB nog eens uitgediept en...

Lees meer

Nieuw DAW-project Duurswold

Op verzoek van Waterschap Hunze & Aa's gaat CMG een nieuw project uitvoeren in het Duurswold gebied onder de titel: 'Klimaatbestendige landbouw in het Duurswold'. Dit project volgt op het eerdere project 'Meer kennis, minder middelen'.De nadruk ligt op verbetering...

Lees meer

Even voorstellen: Jop Gerrits

Mijn naam is Jop Gerrits en sinds 2 oktober ben ik werkzaam als projectmedewerker bij Collectief Midden Groningen. Afgelopen zomer heb ik mijn studie als landschapshistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen succesvol afgerond. Daarvoor behaalde ik mijn bachelor...

Lees meer
ANLB: Terugblik op beheerjaar 2023

ANLB: Terugblik op beheerjaar 2023

Het jaar 2023 was in veel opzichten een uitdagend jaar. Het nieuwe GLB zou van start gaan, terwijl er veel dingen onduidelijk waren of nog niet waren vastgesteld. Dat zorgde voor veel onzekerheid, veel vragen en veel uitzoekwerk. Dat de ecoregelingen met het ANLb...

Lees meer
WeideWeelde Fonds stelt tweede drone beschikbaar

WeideWeelde Fonds stelt tweede drone beschikbaar

Het Collectief Midden Groningen heeft een aanvraag gedaan bij het Weide Weelde fonds voor een 2e drone, 3 plasdraspompen en voor 4 nieuwe vrijwilligers een opleiding tot dronepiloot. Wij zijn zeer verheugd om te vertellen dat we dit toegewezen hebben gekregen. Een...

Lees meer
ons-belang-thumbnail

Natuurverenigingen

Informatie over de verschillende natuurverenigingen bij Collectief Midden Groningen

Projecten

Meer over de diverse projecten bij Collectief Midden Groningen

DAW Waterkwaliteit

Samen werken aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.