Collectief Midden Groningen

Nieuws

Workshop ‘Mooi Heem’ op 18 mei 2022

Workshop ‘Mooi Heem’ op 18 mei 2022

Noord-Groninger erven zijn rijk aan inheemse planten, struiken en bomen. Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk brengt met het project ‘Mooi Heem’ de natuur op erven in kaart. Albert-Erik de Winter, bestuurslid van Wierde & Dijk, overhandigde 23 april 2022...

Lees meer
Algemene Ledenvergadering 2022

Algemene Ledenvergadering 2022

Op woensdag 23 maart 2022 was de Algemene Ledenvergadering in het Buurhoes Ontmoetingscentrum in Ten Boer. Twee bestuurders waren aan het eind van hun termijn gekomen: onze voorzitter Wouter Schep en penningmeester Frank de Jong. Wouter Schep heeft zich niet voor een...

Lees meer
Actieplan Akkervogels Groningen

Actieplan Akkervogels Groningen

Op enkele soorten na gaat het helaas niet goed met de akkervogels. Dat komt door ontwikkelingen binnende landbouw zelf, zoals een afname van voor vogels gunstige gewassen en toename van intensievere,hoogsalderende gewassen. Maar de laatste decennia komen de...

Lees meer
Groninger agrariërs aan de slag met kringloopcoöperatie

Groninger agrariërs aan de slag met kringloopcoöperatie

Het agrarisch collectief Midden Groningen is samen met agrarische ondernemers in het Groningse deel van de noordelijke kleischil het project ‘Kringloopcoöperatie Groninger kleischil’ gestart. Met dit project willen ze onderzoeken of ze met een coöperatie kunnen...

Lees meer

Hoe schoon is uw erf?

Maak gebruik van de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend advies te krijgen over de situatie op uw erf! Meer informatie over het DAW-project 'Schoonboerenerf' van LLTB, LTO Noord en ZLTO:...

Lees meer
400 kilometer akkerranden

400 kilometer akkerranden

In 2019 is CMG gestart met het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’ onder vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het doel is het verbeteren van de waterkwaliteit en vergroten van de biodiversiteit. Inmiddels werken er binnen dit project...

Lees meer
Struweel in het agrarisch landschap

Struweel in het agrarisch landschap

Struweelhagen in het akkerlandschap leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit. In het voorjaar zijn er de bloemen die insecten aantrekken. In het najaar vormen de besjes belangrijk voedsel voor vele soorten akkervogels. Kleine vogeltjes schuilen in de stekelige...

Lees meer
Veldworkshop: waarnemen en beoordelen van groenbemesters

Veldworkshop: waarnemen en beoordelen van groenbemesters

Vrijdag 12 november 2021, Schildwolde Voorbereiding Op een perceel zandgrond in Slochteren zijn op 24 augustus dit jaar 11 verschillende mengsels groenbemester in stroken van 18 m in gezaaid. De keuze voor deze mengsels was gebaseerd op toepasbaarheid in een bouwplan...

Lees meer
ons-belang-thumbnail

Natuurverenigingen

Informatie over de verschillende natuurverenigingen bij Collectief Midden Groningen

Projecten

Meer over de diverse projecten bij Collectief Midden Groningen

DAW Waterkwaliteit

Samen werken aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.