Collectief Midden Groningen

Nieuws

Gezocht Dronepiloten

Gezocht Dronepiloten

Vrijwilliger Drone-piloot Collectief Midden Groningen zoekt vrijwilligers die gedurende het broedseizoen enkele ochtenden per week met een drone op pad gaan in de eigen regio. Met het inzetten van een drone met een camera en slimme software kunnen vogelnesten en...

Lees meer
Struweel in het agrarisch landschap

Struweel in het agrarisch landschap

Struweelhagen in het akkerlandschap leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit. In het voorjaar zijn er de bloemen die insecten aantrekken. In het najaar vormen de besjes belangrijk voedsel voor vele soorten akkervogels. Kleine vogeltjes schuilen in de stekelige...

Lees meer
Veldworkshop: waarnemen en beoordelen van groenbemesters

Veldworkshop: waarnemen en beoordelen van groenbemesters

Vrijdag 12 november 2021, Schildwolde Voorbereiding Op een perceel zandgrond in Slochteren zijn op 24 augustus dit jaar 11 verschillende mengsels groenbemester in stroken van 18 m in gezaaid. De keuze voor deze mengsels was gebaseerd op toepasbaarheid in een bouwplan...

Lees meer
Toekomstbestendig boeren- GLB congres

Toekomstbestendig boeren- GLB congres

In oktober werd het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de bodem als basis’ georganiseerd in het Friese Oosterwolde. Van deze dag zijn er diverse opnames gemaakt, met name van de verschillende workshops die gegeven werden. Op de website van...

Lees meer
Resultaten Broedvogelkartering CMG 2021

Resultaten Broedvogelkartering CMG 2021

In het afgelopen voorjaar heeft Sovon Vogelonderzoek in opdracht van Collectief Midden Groningen een broedvogelkartering uitgevoerd, speciaal gericht op weidevogels. De inventarisatie werd uitgevoerd door Martin Brandsma en Jelle Postma. In totaal is een areaal van...

Lees meer
Lopend onderzoek vogelakkers in Nederland

Lopend onderzoek vogelakkers in Nederland

Sinds afgelopen winter doet Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA) onderzoek naar de invulling en de effectiviteit van vogelakkers in heel Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het OBN (een partner van BIJ12, ‘de gezamenlijke...

Lees meer
Veldbijeenkomst duurzame pootaardappelteelt in het Hogeland

Veldbijeenkomst duurzame pootaardappelteelt in het Hogeland

Ook in dit tweede tussenjaar van het project Verduurzaming van de Pootaardappelteelt in het Hogeland willen we meer kennis verkrijgen over teeltmethoden, die de pootaardappelteelt op de Groninger klei toekomstbestendiger kunnen maken. De veldproeven die zijn uitgezet,...

Lees meer
ons-belang-thumbnail

Natuurverenigingen

Informatie over de verschillende natuurverenigingen bij Collectief Midden Groningen

Projecten

Meer over de diverse projecten bij Collectief Midden Groningen

DAW Waterkwaliteit

Samen werken aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.