• Kwaliteitshandboek

Elk collectief dient gecertificeerd te zijn om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 te mogen uitvoeren. Middels het kwaliteitshandboek worden de collectieven gecertificeerd. Het kwaliteitshandboek is een zgn. ‘levend document’. Voorafgaande aan het startjaar 2016 is deze opgesteld. Op basis van deze versie is Collectief Midden Groningen gecertificeerd door Stichting Certificering SNL. Wanneer in de praktijk blijkt dat zaken anders geregeld moeten worden, kan dit worden aangepast. De Stichting beoordeelt dan vervolgens weer of het kwaliteitshandboek voldoet.  Gecertificeerd kwaliteitshandboek versie 20-07-2017