Links

Collectief Midden Groningen

www.boerennatuur.nl

www.slimmevogels.net

www.anls-slochteren.nl

www.meervogel.nl

www.wierde-en-dijk.nl

http://collectiefgroningenwest.nl/

https://anog.nl/

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/op-het-platteland

Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie 2019 volgt hier een link met de tellingen door vrijwilligers van vogelwaarnemingen, beheerjaar 2017. Update volgt zo spoedig mogelijk.
Link http://qgiscloud.com/BaukeKoole/Monitoring_2017

CMG behartigt de belangen voor de ganzenproblematiek in haar werkgebied. In dit kader wil CMG graag goed op de hoogte blijven van de ganzenproblematiek. Daarom verzoeken wij allen die te maken hebben met ganzen en schademeldingen, het CMG hiervan op de hoogte te stellen. Deze informatie levert input voor de overleggen die hiervoor plaats vinden. Wilt u uw meldingen daarom doorgeven aan de volgende contactpersonen:

Heino de Bruijn: [email protected] (omgeving Hoeksmeer/Appingedam), of

Koos Koop: [email protected] (noordkust)

Ook voor vragen over ganzenschade kunt u bij hen terecht.

Ganzenschade melden kunt u hier doen: https://www.faunaschade.nl/Default.aspx