Interessante links

www.boerennatuur.nl

www.slimmevogels.net

www.anls-slochteren.nl

www.meervogel.nl

www.wierde-en-dijk.nl

http://collectiefgroningenwest.nl/

https://anog.nl/

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/op-het-platteland

Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie 2019 volgt hier een link met de tellingen door vrijwilligers van vogelwaarnemingen, beheerjaar 2017. Update volgt zo spoedig mogelijk. Link http://qgiscloud.com/BaukeKoole/Monitoring_2017