Natuurinclusieve landbouw

Collectief Midden Groningen

Project Verduurzaming van de Pootaardappelteelt op de Groningse Klei

Met een aantal boeren uit Noord-Groningen zijn in 2018 en 2019 maatregelen in praktijk getest om de pootaardappelteelt op het Hogeland in Groningen te verduurzamen en te vergroenen. Het zijn voorbeelden van natuurinclusieve maatregelen. De maatregelen zijn gericht op de ontwikkeling richting duurzame en liefst chemie-vrije teelt, met inzet van sporenelementen, het opnemen van een ’sabbatical year’ met groenbemesters in het bouwplan en de inzet van compost. Er is onderzocht wat de effecten van de maatregelen zijn op agrobiodiversiteit, het verbeteren van de bodemkwaliteit en het sluiten van kringlopen.

De resultaten per veldtest worden in 3 aparte flyers uitgebreider toegelicht. Deze zijn hieronder te downloaden, evenals de verslagen van de veldbijeenkomsten. De relatief droge jaren (2018, 2019) kunnen van invloed zijn geweest op de uitkomst van de veldtesten.

Veldbijeenkomst: Verduurzaming van pootaardappelteelt in Groningen

Nieuwsbericht: Effecten van compost in de pootaardappelteelt

Nieuwsbericht: Minder chemie in de pootaardappelteelt

Veldexcursie: Verduurzaming pootaardappelteelt in het Hogeland

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Flyer: Algemeen

Flyer: sabbatical year

Flyer: micronutrienten

Flyer: compost

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil