Ganzen

Collectief Midden Groningen

Ganzen

Overwinterende en overzomerende ganzen kunnen erg veel schade toebrengen aan gewassen. Binnen het werkgebied van CMG ligt een gedooggebied waar overwinterende ganzen kunnen overwinteren tussen 1 november en 1 april. Hier mag op kwetsbare gewassen worden verjaagd, en de taxatie van de schade wordt hier standaard door het Faunafonds opgenomen.

Maar ook buiten dit gedooggebied is sprake van schade door ganzen. Het is belangrijk dat hier een passend beleid op wordt gevoerd. Wanneer u te maken heeft met schade door ganzen, kunt u hiervoor een schadeclaim indienen bij het Faunafonds. Na beoordeling wordt de schade vervolgens vergoed. Maar niet in alle gevallen wordt de schadeclaim gehonoreerd, ondanks het feit dat er wel degelijk sprake is van schade.

De provincie stoelt haar beleid op de gehonoreerde schadeclaims van het Faunafonds. Om het beleid zoveel mogelijk af te kunnen stemmen op de werkelijke situatie, is het noodzakelijk dat ook afgewezen claims worden gemeld bij de provincie. Zo ontstaat er een meer volledig beeld van de praktijk.

CMG behartigt de belangen voor de ganzenproblematiek in haar werkgebied. In dit kader wil CMG graag goed op de hoogte blijven van de ganzenproblematiek. Daarom verzoeken wij allen die te maken hebben met ganzen en schademeldingen, het CMG hiervan op de hoogte te stellen. Deze informatie levert input voor de overleggen die hiervoor plaats vinden. Wilt u uw meldingen daarom doorgeven aan de volgende contactpersonen:

Heino de Bruijn: [email protected] (omgeving Hoeksmeer/Appingedam), of

Koos Koop: [email protected] (noordkust)

Ook voor vragen over ganzenschade kunt u bij hen terecht.

Ganzenschade melden kunt u hier doen: https://www.faunaschade.nl/Default.aspx