Monitoring

Collectief Midden Groningen

De vogelmonitoring is het resultaat van gedreven inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers, van verzamelen, ordenen en analyseren door Bauke Koole, in opdracht van Collectief Midden Groningen.

De gegevens van de Wintertelling en de Broed-monitoring zijn hier beschikbaar:

 

Wintertelling:
https://baukekoole.nl/2020/overwinteraarsCMG/

Weidevogels:
https://baukekoole.nl/2020/weidevogelsCMG

Akkervogels:
https://baukekoole.nl/2020/akkervogelsCMG/

 

De gegevens om in te loggen zijn te verkrijgen via [email protected] óf [email protected].

Rapportage_2015_2016_defDownload
Rapport_CMG_17_18_defDownload

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil