De afgelopen periode is voor Collectief Midden Groningen de groenverklaring aangevraagd en ontvangen. De groenverklaring is voor alle leden van het collectief te gebruiken en geeft u toegang tot de mogelijkheid van groenfinanciering. Graag informeren wij u over het vervolgtraject bij de Rabobank. (Als u bankiert bij een andere bank verzoeken wij u contact op te nemen met uw bank om navraag te doen over de werkwijze binnen uw bank)

 

Interesse in een groenfinanciering?

In een aantal stappen nemen we u mee in het vervolgtraject.

  • Stap 1: Vraag bij uw collectief het formulier “Groenverklaring” op.
    Dit is een formulier waarop uw specifieke gegevens staan vermeld (o.a. NAW-gegevens en min. aantal hectares). Uw Rabobank heeft deze informatie nodig om bij stap 2 uw financieringsvraag te kunnen beoordelen.
  • Stap 2: Informeer bij uw Rabobank over de mogelijkheden van (groen)financiering.
    Dit kan zijn een nieuwe financiering of een herfinanciering van een bestaande lening.
    Geef hierbij aan dat de groenverklaring (nodig voor een groenfinanciering) al aanwezig is bij de Rabo Groen Bank.
  • Stap 3: Rabobank start het reguliere financieringstraject op.
  • Stap 4: Na akkoord voor financiering ontvangt u vanuit Rabobank/Rabo Groen Bank een offerte voor een groenfinanciering.

Per hectare “agrarisch natuurbeheer” kan er €5.000,- geleend worden met een groenfinanciering. Hier zit wel een minimum op van €25.000,-

Hieronder 2 voorbeelden ter verduidelijking van de mogelijkheden

Voorbeeld 1:

Meneer Groen wil investeren in zijn bedrijf met een groenfinanciering (groenfinanciering is alleen mogelijk voor zakelijke klanten). Doordat meneer Groen 15 hectare “agrarisch natuurbeheer” uitvoert, subsidie krijgt o.b.v. ANLb 2016 en is aangesloten bij het collectief Midden Groningen kan hij een groenfinanciering van €75.000,- aanvragen bij zijn Rabobank (middels de stappen hier boven aangegeven). Deze financiering kan meneer Groen op dit moment afsluiten met een korting van 0,5% op het dan geldende tarief. Jaarlijks voordeel €375,-.

Voorbeeld 2: 

Mevrouw Groen gaat een nieuwe stal laten bouwen van €200.000,-. Dit wil zij graag doen d.m.v. een groenfinanciering (groenfinanciering is alleen mogelijk voor zakelijke klanten). Mevrouw Groen voert 20 hectare “agrarisch natuurbeheer” uit, subsidie krijgt o.b.v. ANLb 2016 en is aangesloten bij het collectief Midden Groningen kan zij een groenfinanciering van €100.000,- aanvragen bij haar Rabobank (middels de stappen hier boven aangegeven). De groenfinanciering geeft op dit moment een rentekorting van 0,5% op het geldende tarief. Jaarlijks voordeel €500,-.

 

Voor een nadere toelichting, klik hier

Voor vragen m.b.t. uw mogelijkheden voor groenfinancering, kunt u contact opnemen met de Rabobank:

frank.burhorst@rabobank.nl of martine.besjes@rabobank.nl