Nieuwsarchief

Cursus monitoring

De resultaten van het  agrarisch natuurbeheer zijn te zien aan de aantallen en soorten vogels op de gecontracteerde percelen. En in de mate van het succesvol groot brengen van de jongen. Dit betekent dat moet worden geteld hoeveel vogels en welke soorten zich in de gecontracteerde...

Ruige mest uitrijden

februari 2018 - Vanaf 1 februari mag er weer ruige mest worden uitgereden op de beheerpercelen voor weidevogels. Op de percelen waar het beheerpakket 'grasland met rustperiode' of 'kruidenrijk grasland' ligt, kan hiervoor een toeslag worden aangevraagd. Het gebruik van ruige mest op percelen met...

Nieuwjaarsbijeenkomst

18 januari 2018 – Op woensdagavond 17 januari heeft CMG haar nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Het was een gezellige en informatieve avond met een goede opkomst. De bijeenkomst biedt vrijwilligers, anv's, deelnemers, bestuurders en medewerkers om elkaar te ontmoeten. Tijdens de avond stelde Joop van Duijnhoven, de...

Kennisbijeenkomst Gouden Gronden

Op 26 januari organiseert Gouden Gronden een kennisbijeenkomst met het thema Organische Stof.  Er is ruime gelegenheid om het nuttige met het aangename te verenigen, om kennis op te doen en om even goed bij te praten met uw collega’s. Graag gaan ze met u in gesprek over de vraag wat zij (vanuit Gouden Gronden) kunnen doen om het voor u (als ondernemers) mogelijk te maken uw organische stof gehalte te verbeteren. Hier vindt u de uitnodiging en verdere informatie over de bijeenkomst. In verband met de catering vragen zij wel van u om zich van te voren aan te melden via : Aanmelden Gouden Gronden...

Nieuwjaarsbijeenkomst

Beste genodigde, Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 17 januari 2018 om 20.00 uur in Het Geweide Hof te Garmerwolde. Onder het genot van een hapje en een drankje willen we graag een gezellige avond met u hebben. We hopen u te...

Collega gezocht!

23 oktober 2017 Het collectief agrarisch natuur en landschapsbeheer Midden Groningen zoekt een Coördinator (m/v) voor ca 24 uur. Hij/zij is de spil van het Collectief Midden Groningen, voor wat betreft alle fases van het gebiedsplan. Hierin is hij/zij volwaardig gesprekspartner voor de bij het Collectief...

Collega gevonden!

Door het onverminderde vele werk dat op de collectieven afkomt, zijn de collectieven ANOG en CMG samen op zoek gegaan naar ondersteuning voor het bestuur en medewerker(s). Deze ondersteuning vindt vooral plaats op het financiele en secretariele vlak. In gezamenlijkheid is daarom Mirjam Kraai aangetrokken....

Grutto
Resultaten Broedvogelonderzoek 2016

04-09-2017 Achter onderstaande link de resultaten van het broedvogelonderzoek van 2016. Als het goed is dan verschijnen de broedvogelstippen boven op de googlekaart. Door op de kaart in te zoomen, met muiswiel of met de icoontjes rechts onderin, verschijnen de namen van de getoonde stippen en van...

Broedgeval Steppekiekendief in het werkgebied Collectief Midden Groningen

Steppekiekendieven worden steeds regelmatiger in Nederland waargenomen. Het gaat veelal om doortrekkende vogels die langs de Groningse noordkust vliegen. De afgelopen jaren verbleven er ook regelmatig steppekiekendieven langdurig in natuurgebieden, zoals recentelijk in de Onlanden. Verlies van natuurlijk leefgebied in de verre oostelijke broedgebieden zou...

Collega gezocht!

19 mei 2017 - CMG is op zoek naar een financieel/secretarieel medewerker voor 8/12 uur per week. De vacature is opengesteld in gezamenlijkheid met het collectief in Oost-Groningen, de ANOG. Meer informatie over de werkzaamheden en een profielschets vind je Interesse? Stuur je CV en motivatie vóór...