Geen categorie

Kennisdag Weidevogelmanifest

Op 24 november heeft er bij het Groninger Landschap een kennisdag plaatsgevonden, waarbij er gekeken werd hoe de weidevogels in Groningen een toekomst kan worden geboden. Hier kunt u het verslag lezen van deze boeiende dag....

Informatie POP3

Zoals u misschien weet hebben 12 partijen op 6 april dit jaar het Weidevogel Manifest ondertekend, waarin deze partijen aangeven zich in te zetten voor de weidevogel in het algemeen en de Grutto in het bijzonder . Er is in het Weidevogel Manifest aangeven dat...

Extra gelden natuurbeheer

Op het werkbezoek kondigde gedeputeerde Staghouwer al aan dat er extra geld beschikbaar komt voor het agrarisch natuurbeheer. Inmiddels is hier meer duidelijkheid over gekomen. Door het overhevelen van een gedeelte van het budget van pijler 1 (vergroening) naar pijler 2 (ANLb) komt er ook...

Grijze Wouw

In het gebied van CMG is bij Overschild het afgelopen jaar een Grijze Wouw gezien. Dit bijzondere bezoek is door Hans Hut op film gezet. Klik hier om deze te bekijken.  ...

WERKBEZOEK Staghouwer

Op 13 september vond het jaarlijkse werkbezoek van BoerenNatuur.nl Groningen (de samenwerking tussen de drie Groninger collectieven) plaats. Dit jaar was het aan CMG om de dag te organiseren. Gedeputeerde Staghouwer, de Statenleden, verschillende gebiedspartijen en de collectieven waren aanwezig; ruim 60 personen. Het vond...

Door Sieger Wiersma
Plasdras in het nieuws

18-09-2017 CMG heeft een  plasdras-locatie in haar gebied en daar profiteren de weidevogels van. Diverse weidevogels gebruiken de plasdras om voedsel te zoeken en met hun kuikens naar toe te trekken. Zelfs na afloop van het weidevogelseizoen bleef er nieuwe aanwas. Klik hier voor het artikel in Stad...

Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 ter inzage

24 februari 2017 - Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 van de provincie Groningen ligt tot 3 april ter inzage. Grondgebruikers en andere belanghebbenden kunnen van deze inspraakperiode gebruik maken om aanpassingsvoorstellen te doen op het plan en bijbehorende kaart. Het afgelopen jaar heeft CMG een succesvolle zienswijze...