Geen categorie

Met gedeputeerde Henk Staghouwer in gesprek

over duurzame pootaardappelteelt in het Hogeland. De afgelopen drie jaar hebben vier akkerbouwers in het Hogeland proefvelden in hun bouwplan opgenomen om te experimenten met maatregelen die de pootaardappelteelt zouden kunnen verduurzamen. Hierbij werden ze begeleid door het Louis Bolk Instituut en Hoogland bv. Begin dit jaar is dit afgerond....

kuikens in het land, poes in de mand

Katten leggen ’s nachts grote afstanden door de weilanden af. Ze gaan dan op jacht. Hierbij pakken ze instinctief ook kuikens van weidevogels. Natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân roepen kattenbezitters daarom op hun huisdier gedurende het weidevogelseizoen van half april tot en met juni...

App BijerBij vanaf nu beschikbaar

In dit weekend van de Nationale Bijentelling krijgen de bijen er hulp bij: de app ´BijerBij´. Met deze app kan iedereen, in stad, dorp en in het buitengebied, die iets goeds doet voor de bij dit aan anderen laten zien.  De bedoeling van de app...

aanvullende maatregelen i.v.m. COVID 19 virus

In navolging op de maatregelen die door de regering op maandag 23 maart zijn afgekondigd, wil het CMG helderheid geven over de gevolgen die het heeft op de werkzaamheden van en voor het Collectief. Download de brief van het CMG met aanvullende maatregelen t.a.v. voorkoming...

Beleid van het CMG tot 6 april 2020

Deze maand waart het coronavirus door Europa en door ons land, waardoor de overheid is genoodzaakt maatregelen te nemen om de verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen, dan wel de verspreiding zo veel mogelijk te vertragen.  Ieder heeft  de taak om in eigen verantwoordelijkheid mee te werken aan dit...

Verduurzaming pootaardappelteelt (slot)

Met een aantal pootaardappeltelers in het Groningse Hogeland zijn proeven uitgezet om de pootaardappelteelt op de Groninger klei te vergroenen en te verduurzamen. Het project Integrale Verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Hoogland...

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Ook de Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 is weer goed bezocht door beheerders, vrijwilligers, buur-collectieven en andere relaties van het collectief. Ongeveer 75 personen waren op dit jaarlijkse gebeuren afgekomen. Wouter gaf ons een terugblik op de ontwikkelingen van het collectief in 2019 en een vooruitblik naar 2020....

Altijd al piloot willen worden?

Wij bieden je een droomvlucht als dronepiloot. Wij zoeken gedreven dronepiloten. Waar de één een passie heeft voor vogels, valt de ander voor een vliegende drone. Of voor beide. Als dronepiloot verzamel je met de dronevluchten data om het beheer op de grond bij te...

Boost voor onze akkervogels en weidevogels

Het CMG investeert in akkervogelgebieden en weidevogelgebieden De gedeeltelijke goedkeuring van onze subsidie aanvraag Niet-Productieve Investeringen heeft het ons mogelijk gemaakt om onze akkervogelgebieden en weidevogelgebieden een flinke boost te geven. Allereerst hebben we, direct na het indienen van de aanvraag eind januari 2019, plasdras pompen aangeschaft,...

4 december: start-up Akkerbelt

Er zijn tal van initiatieven om de akkerbouw te verduurzamen. Bij de overheid en vele andere bestuurslagen en organisaties is het besef doorgedrongen dat er iets moet veranderen ten gunste van bodem, water, klimaat, biodiversiteit en landschap. De overheid maakt al enige jaren agrarisch natuur-...