Bestuur

 

Het bestuur van Collectief Midden Groningen wordt gevormd door 4 agrariërs binnen haar werkgebied. Het streven is, dat alle inliggende anv’s een bestuurslid leveren. Er is bewust voor deze samenstelling gekozen: bestuursleden uit de vier anv’s zorgen voor draagvlak in, en kennis uit de regio. Een onafhankelijke secretaris vult het bestuur aan, en op deze manier ontstaat er een oneven aantal bestuurders. Om de 5 weken vergadert het bestuur van het collectief. Vergaderpunten zijn bijvoorbeeld zaken uit het akker- en weidevogelbeheer, het gebiedsplan (pakket van uitgezette maatregelen bij beheerders), beheermonitoring en zaken die vanuit de anv’s naar voren worden gebracht.

Bestuursondersteuning en coördinatie van het gebiedsplan wordt uitgevoerd door een gebiedscoördinator.

Wouter Schep

Voorzitter

Jan Rietema

Secretaris

Frank de Jong

Penningmeester

Koos Koop

Gerben Stellingwerf