Auteur: Ria Boven

aanvullende maatregelen i.v.m. COVID 19 virus

In navolging op de maatregelen die door de regering op maandag 23 maart zijn afgekondigd, wil het CMG helderheid geven over de gevolgen die het heeft op de werkzaamheden van en voor het Collectief. Download de brief van het CMG met aanvullende maatregelen t.a.v. voorkoming...

Beleid van het CMG tot 6 april 2020

Deze maand waart het coronavirus door Europa en door ons land, waardoor de overheid is genoodzaakt maatregelen te nemen om de verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen, dan wel de verspreiding zo veel mogelijk te vertragen.  Ieder heeft  de taak om in eigen verantwoordelijkheid mee te werken aan dit...

Verduurzaming pootaardappelteelt (slot)

Met een aantal pootaardappeltelers in het Groningse Hogeland zijn proeven uitgezet om de pootaardappelteelt op de Groninger klei te vergroenen en te verduurzamen. Het project Integrale Verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Hoogland...

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Ook de Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 is weer goed bezocht door beheerders, vrijwilligers, buur-collectieven en andere relaties van het collectief. Ongeveer 75 personen waren op dit jaarlijkse gebeuren afgekomen. Wouter gaf ons een terugblik op de ontwikkelingen van het collectief in 2019 en een vooruitblik naar 2020....

Altijd al piloot willen worden?

Wij bieden je een droomvlucht als dronepiloot. Wij zoeken gedreven dronepiloten. Waar de één een passie heeft voor vogels, valt de ander voor een vliegende drone. Of voor beide. Als dronepiloot verzamel je met de dronevluchten data om het beheer op de grond bij te...

Boost voor onze akkervogels en weidevogels

Het CMG investeert in akkervogelgebieden en weidevogelgebieden De gedeeltelijke goedkeuring van onze subsidie aanvraag Niet-Productieve Investeringen heeft het ons mogelijk gemaakt om onze akkervogelgebieden en weidevogelgebieden een flinke boost te geven. Allereerst hebben we, direct na het indienen van de aanvraag eind januari 2019, plasdras pompen aangeschaft,...

4 december: start-up Akkerbelt

Er zijn tal van initiatieven om de akkerbouw te verduurzamen. Bij de overheid en vele andere bestuurslagen en organisaties is het besef doorgedrongen dat er iets moet veranderen ten gunste van bodem, water, klimaat, biodiversiteit en landschap. De overheid maakt al enige jaren agrarisch natuur-...

Boeren aan de slag met milieu, klimaat en biodiversiteit

Het Europese landbouwbeleid gaat veranderen. Er worden meer inspanningen van boeren gevraagd op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen voeren gezamenlijk een pilot uit om uit te zoeken welke rol de collectieven kunnen spelen in de uitvoering...

resultaten van het broedseizoen 2019

Een verslag van Bauke Koole: Het broedseizoen van 2019 kan over het algemeen als meer dan voldoende worden gekarakteriseerd. Het veldseizoen kwam heel laat op gang en dat was, met name bij de weidevogels en iets minder bij de akkervogels, goed te zien. Er waren bijvoorbeeld...

artikel ‘kruidenrijke weiden’ in Ommelander Courant

Vogels broeden graag in de nabijheid van een plas met kruidenrijk grasland. Dus zet het collectief daar stevig op in met een uitbreiding van 3 naar 10 plasdrassen in 2019. Die plassen werken als een magneet op broedvogels. Ook is het areaal aan kruidenrijk grasland...