Auteur: Ria Boven

Tussenjaar project Verduurzaming Pootaardappelteelt

Financiering van de provincie Groningen heeft het mogelijk gemaakt om het Project Verduurzaming Pootaardappelteelt een jaar te verlengen. In dit jaar kon worden doorgegaan met veldproeven om de pootaardappelteelt op de Groninger klei te verduurzamen. Tegelijkertijd is gewerkt aan een projectplan voor een vervolgproject, dat...

Algemene Ledenvergadering CMG 2020

Een half jaar nadat de Algemene Ledenvergadering 2020 is uitgesteld vanwege de corona pandemie kan deze vergadering alsnog worden gehouden. ‘De zaal is vol’ is de nuchtere constatering van de voorzitter Wouter Schep. De realiteit is, dat overheidsmaatregelen voorschrijven om ons van te voren aan...

De GLB-pilot Akkerbelt en het collectief Midden Groningen

De pilot Akkerbelt richt zich op de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2021. In totaal zijn 9 collectieven van zuidwest tot noordoost Nederland bij deze pilot betrokken. Collectief Midden Groningen is participant in de pilot Akkerbelt. Het Collectief zet in op verbetering van de...

Boeren experimenteren met maatregelen voor meer natuurwaarde

Welke maatregelen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit kunnen boeren uitvoeren zodat die passen binnen hun bedrijfsvoering en tegelijk een bijdrage leveren aan vergroening van het landschap? Een groep Friese en Groninger agrariërs gaat op zoek naar antwoorden en doet daarom mee aan...

App helpt akkerbouwer het gebruik van gewas- beschermingsmiddelen te verminderen

Deze IPM Toolbox is een hulpmiddel om Integrated Pest Management (IPM) in de praktijk te brengen. IPM wordt in het Nederlands 'geïntegreerde gewasbescherming' genoemd en heeft als doel om gewassen te telen met zo min mogelijke emissies naar het milieu. Gewasbeschermingsmiddelen worden dan alleen ingezet als laatste...

Algemene Ledenvergadering op 23 september 2020

De Algemene Ledenvergadering 2020, die was gepland op 18 maart, is indertijd afgelast vanwege overheidsmaatregelen tegen het verspreiden van Covid-19. De huidige maatregelen maken het mogelijk om de ALV 2020 alsnog te houden. We blijven ons wel aan de RIVM-richtlijnen houden. Dit betekent, dat we...

Met gedeputeerde Henk Staghouwer in gesprek

over duurzame pootaardappelteelt in het Hogeland. De afgelopen drie jaar hebben vier akkerbouwers in het Hogeland proefvelden in hun bouwplan opgenomen om te experimenten met maatregelen die de pootaardappelteelt zouden kunnen verduurzamen. Hierbij werden ze begeleid door het Louis Bolk Instituut en Hoogland bv. Begin dit jaar is dit afgerond....

kuikens in het land, poes in de mand

Katten leggen ’s nachts grote afstanden door de weilanden af. Ze gaan dan op jacht. Hierbij pakken ze instinctief ook kuikens van weidevogels. Natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân roepen kattenbezitters daarom op hun huisdier gedurende het weidevogelseizoen van half april tot en met juni...

App BijerBij vanaf nu beschikbaar

In dit weekend van de Nationale Bijentelling krijgen de bijen er hulp bij: de app ´BijerBij´. Met deze app kan iedereen, in stad, dorp en in het buitengebied, die iets goeds doet voor de bij dit aan anderen laten zien.  De bedoeling van de app...

aanvullende maatregelen i.v.m. COVID 19 virus

In navolging op de maatregelen die door de regering op maandag 23 maart zijn afgekondigd, wil het CMG helderheid geven over de gevolgen die het heeft op de werkzaamheden van en voor het Collectief. Download de brief van het CMG met aanvullende maatregelen t.a.v. voorkoming...