Afgelopen voorjaar is de verkenning naar een Gebiedsofferte afgerond. Deze gaf genoeg aanleiding hier definitief mee aan de slag te gaan. In samenwerking met de collectieven Groningen West en Noardlike Fryske Wâlden willen we een gebiedsofferte opstellen dat gericht is op verbetering van bodem, water, biodiversiteit, landschap en klimaat. Met een gebiedsofferte streven aanbiedende (agrariërs) en vragende partijen (overheden) naar langdurige overeenkomsten over deze diensten. Op deze manier biedt de gebiedsofferte zekerheid voor het behalen van resultaten en biedt het perspectief voor de landbouw in het gebied. De gebiedsofferte is een proces van onderaf, maar staat niet op zichzelf. Ook de provincie is bezig met hun programma transitie landelijk gebied. We streven er naar dat de gebiedsofferte uiteindelijk land in dat programma als opgave die de landbouw kan leveren in deze transitie. Provincie en collectieven, maar ook Waterschap Noorderzijlvest, zijn daarom ook volop bij elkaars processen betrokken. Begin volgend jaar willen we gebiedsbijeenkomsten gaan beleggen om met jullie van gedachten te wisselen hierover.