Op verzoek van de provincie Groningen hebben we afgelopen jaar een extra voorlichtingsronde gehouden over het nieuwe GLB. Dit vanwege de aanzienlijke wijzigingen en onduidelijkheden. We hebben in een zestal bijeenkomsten het nieuwe GLB nog eens uitgediept en ervaringen met elkaar gedeeld. Ook de kansen en bedreigingen in relatie tot het agrarisch natuurbeheer (ANLB) kwamen voorbij.
Naar aanleiding van deze bijeenkomsten hebben we ook ongeveer 50 keukentafelgesprekken gevoerd om de individuele situaties door te spreken. De laatste gesprekken staan gepland. Ervaringen die we opdoen worden gerapporteerd en begin volgend jaar teruggekoppeld naar de provincie, maar ook naar Boer & Natuur landelijk en de RvO. Dat rapport delen we uiteraard ook met onze leden en geïnteresseerden. Nog behoefte aan een keukentafelgesprek? Meld je dit jaar nog aan via [email protected]