In november was de slotbijeenkomst van ons project Weide & Water. Samen met het Agrarische Jongeren Kontact (AJK) en met Collectief Groningen West is er kennis gedeeld en praktijkervaring gedeeld over duurzaam bodem- en waterbeheer gedurende 3 jaar. In studiegroepen, met praktijkproeven en met gezamenlijke bijeenkomsten hebben we ervaren welke praktische maatregelen je kunt toepassen voor een betere bodem. Een goede bodem zorgt voor stabiele grasproductie, een goede waterkwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.
Tijdens de slotbijeenkomst werd nog even teruggekeken op de bijeenkomsten van de afgelopen jaren. Zie ook deze film waar in vogelvlucht de bijeenkomsten voorbij komen. Daarna konden de deelnemers deelnemen aan een aantal workshops. Zo was Dirk Jan van der Voort (Remeker) aanwezig die vertelde over zijn werk aan een goed bodemleven in zijn percelen en vertelde Waterschap Noorderzijlvest hoe zij werken aan bodemkwaliteit. Melkveehouder Agnes de Boer vertelde samen met Joost Mulder (Mulder Agro) over haar keuzes voor bodemkwaliteit en Acacia Water (Jouke Velstra) vertelde hoe je kunt sturen op water en nutriƫnten in een perceel.
Deze bijeenkomst met workshops was de laatste bijeenkomst van dit project dat door Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Groningen werd gefinancierd. Wellicht dat er nog een vervolg komt met nieuwe deelnemers.
Als afsluiting hebben de aanwezige deelnemers het boek ‘Rijke Grond’ van Gabe Brown overhandigd gekregen waarin een Amerikaanse boer uitlegt hoe hij zijn grond verbetert.
Janny Kooistra