In oktober is project Productief Kruidenrijk Grasland afgesloten met een bijeenkomst bij Jan Pieter van Tilburg.
Op 21 juni 2021 startten we met 10 deelnemers die ‘wel eens’ met productief kruidenrijk grasland aan de slag wilden. Zoals een van de deelnemers verwoordde: ‘Ik heb er nu wel genoeg over gelezen hoe andere boeren het ervaren, nu zelf maar eens aan de slag’.

We hebben de deelnemers 2 x per jaar bezocht met Christiaan Bondt, Onafhankelijk Adviseur Ruwvoerwinning. Advies over perceel, mengsel en inzaai, teeltbegeleiding, het veldwerk en het conserveren; alle onderwerpen werden besproken en via de groepsapp werd veel gedeeld. Tevens zijn er groepsbijeenkomsten gehouden om bijvoorbeeld een uitgebreide bodemanalyses te bespreken met Eurofins.
Dat veel van de deelnemers inmiddels ook meerdere percelen hebben ingezaaid met deze mengsels, geeft aan dat de resultaten positief ervaren zijn. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de eindrapportage.

Overweegt u ook om een perceel in te zaaien met een mengsel van grassen, kruiden en klavers en zoekt u begeleiding in deze nieuwe teelt? Bij voldoende belangstelling kan wellicht een nieuw project starten.
Informatie: Janny Kooistra