In het project Weide & Water hebben projectdeelnemers kennis en ervaring opgedaan over goed bodembeheer. Dit project ronden we af met een inspirerende bijeenkomst op woensdagochtend 15 november aanstaande. We delen graag de kennis en ervaringen met elkaar, dus met al onze relaties, zowel melkveehouders als akkerbouwers, zowel van zand- als kleigronden. U bent van harte welkom!

Via bovenstaande groene knop vind u het programma en de verschillende te volgen workshops.

We beginnen het programma met een terugblik op het project en de resultaten. In de workshops geven we inspirerende voorbeelden voor de toekomst m.b.t. waterkwaliteit, wormen & bodemleven, bodemkwaliteit en het sturen van water en nutriƫnten in een perceel.

Graag ontvangen we uw aanmelding voor de 12e november i.v.m. de lunch. Aanmelden kan via de knop in de uitnodiging of via deze bijgevoegde link