Dinsdag 7 november 2023
19.30 uur – 21.30 uur
Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21 te Baflo

Hoe staat het met afzet van vlas? Wat zijn de te verwachten gemiddelde saldo’s van vezelvlas?


Kunnen we dit gewas telen in het Noorden van Nederland? En wat hebben we daar voor nodig?

Allemaal vragen waar de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw in samenwerking met Collectief
Midden Groningen en LTO Het Hogeland op deze bijeenkomst in willen gaan. Het doel van deze
avond is om te kijken of vezelvlas een gewas is met een goed verdienmodel om bij telers een
meerwaarde in het bouwplan te kunnen zijn.
Voor deze avond we hebben dhr. Lenno Vermaas van Van der Bildt zaden en
vlas BV uitgenodigd. Hij neemt ons mee in de ins- en outs van de teelt van
Vezelvlas en er is ruimte voor het stellen van vragen en interactie.


Ter afsluiting wordt er geïnventariseerd welke ondernemers mogelijk interesse hebben om aan een
pilot vezelvlas deel te nemen. Bij voldoende interesse kan een pilot gestart worden.
Bent u erbij op 7 november? Uw aanmelding ontvangen wij graag voor vrijdag 3 november via
het aanmeldformulier.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janny Kooistra op tel. 0625495953
Hopelijk tot ziens op 7 november in Baflo!


LTO Het Hogeland – Regio Deal Noordelijke Kleischil – Collectief Midden Groningen