De provincie Groningen heeft de Agrarische Collectieven gevraagd om een extra voorlichtingsronde te organiseren voor alle boeren in de provincie Groningen. Het Collectief Midden Groningen pakt dit graag op. We gaan een aantal plenaire bijeenkomsten organiseren dit jaar. In deze bijeenkomsten vertellen we algemeen over het nieuwe GLB, de kansen en de uitdagingen die dit biedt voor een duurzame landbouw in de toekomst. Naast deze bijeenkomsten bieden we ook individuele keukentafelgesprekken aan. Tijdens deze gesprekken kijken we naar de specifieke kansen die het GLB op bedrijfsniveau biedt. Voor de zomer hebben we drie bijeenkomsten georganiseerd met een goede opkomst en inhoudelijke bespreking.


Volgende week organiseren we nog twee plenaire bijeenkomsten.


Maandag 16 oktober: Hoornstertil, Mernaweg 60 Wehe den Hoorn
Donderdag 19 oktober: MFC Kabzeël, Dijkstraat 77 Appingedam
Aanvang: 20.00 uur

Iedereen die bij de bijeenkomsten is geweest wordt benaderd voor een keukentafelgesprek dit najaar, komende
winter. Direct een keukentafelgesprek aanvragen kan ook. Stuur een mail naar [email protected]
Doelgroep: iedere bedrijfsmatige agrariër in de provincie Groningen. U hoeft geen lid te zijn van het collectief! Van
harte welkom!