Interesse om uw boerenerf te vergroenen en met subsidie nieuwe inheemse struiken en
bomen te planten? Oktober 2023 organiseert Mooi Heem, het erven project van agrarische
natuurvereniging Wierde & Dijk, twee workshops voor erf eigenaren in het buitengebied.
Tijdens de workshop krijgt u ideeën en praktische handvatten om op uw boerenerf struiken
en bomen te planten en te onderhouden. Boerenerven met veel beplanting maken het
Noord Groninger landschap extra aantrekkelijk. Voor vogels en insecten, maar ook voor de
bewoners. Bomen bieden schaduw en verkoeling, fruitbomen leveren fruit op en op een
groen erf is het aangenaam vertoeven. Op agrarische erven is het ook mogelijk om een
voederhaag voor de koeien te planten met meidoorn, hondsroos en hazelaar.
Deelnemers krijgen een aantrekkelijke subsidie vanuit het programma Bos en Hout van de
provincie Groningen op de aangeschafte beplanting. De helft van de kosten voor
beplanting en natuurmaatregelen wordt vergoed.
De eerste workshop start op dinsdag 17 oktober met een theorieavond in het dorpshuis van
Schouwerzijl, waarna de groep op zaterdag 21 oktober meerdere erven bezoekt. Voor de
tweede workshop wordt de theorieavond gehouden in het dorpshuis van Garsthuizen. De
theorieavond is op woensdag 25 oktober, het bezoek aan erven op zaterdag 28 oktober.
Vervolgens komt bij alle deelnemers een deskundige langs voor een erf advies. Het advies
gaat over de erf inrichting, het onderhoud en welke beplanting op het erf aangeplant kan
worden. In november vindt een gezamenlijke praktijkdag plaats waarbij de deelnemers
leren over aanplanten en onderhoud.
Kijk op www.wierde-en-dijk.nl voor veelgestelde vragen over de workshop. Geef u op via de
site of ons mailadres [email protected] en vermeld daarbij aan welke workshop u
wilt deelnemen. Kosten: € 75,- per persoon voor de workshop inclusief de cursusmap en
aansluitend het erf advies.
De workshops zijn onderdeel van het Mooi Heem van agrarische natuurvereniging Wierde &
Dijk. Wierde & Dijk is de vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord Groningen.
Zij verenigt streekbewoners die zich willen inzetten voor de bescherming van natuur en
landschap in Noord Groningen. Agrarische leden en burgerleden werken daarin samen.