Afgelopen week is uitvoering gegeven aan één van de diensten die de kringloopcoöperatie uitvoert voor haar leden: CMC-compostering.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om alles goed voor te bereiden. Het leveren van bermgras door gemeente Het Hogeland en slootmaaisel door de Provincie Groningen. Drie akkerbouwers die perspectief zien in het hergebruiken van maaisels uit de eigen regio, boeren die hun bodems willen verrijken met lokaal geproduceerde compost. De samenwerking met Loonbedrijf Stuurman uit Lauwerzijl die zich vanaf het begin inzette voor dit project en afgelopen week de 3 wiersen opgezet heeft. Stuurman voert ook het omzetten van de wiersen uit, met behulp van de Compost Turner CMC ST300, geleverd door LMC Gennep.  Loonbedrijf Wieringa in Roodeschool heeft het gras van de gemeente gemaaid en gebracht. Alle materialen zijn gewogen door DML te Leens. Procesbegeleider Gerben van der Steeg stuurt het gehele proces aan, onder supervisie van de Stagro, Stichting Agrarische Groenstations. Zij doen de kwaliteitscontrole en ook de certificering. 

CMC compostering valt onder het project Kringloopcoöperatie Groninger kleischil. Meer informatie vind u hier. Mocht u nog meer willen weten kunt u terecht bij Jannie Kooistra via het telefoonnummer 06 254 959 53.

Bijgaand filmpje van de werkzaamheden afgelopen week is gemaakt door Ruben van der Steeg! `