Boeren opgelet!!

Het nieuwe GLB

Kansrijk!?

De provincie Groningen heeft de Agrarische Collectieven gevraagd om een
extra voorlichtingsronde te organiseren voor alle boeren in de provincie
Groningen.
Het Collectief Midden Groningen pakt dit graag op. We gaan een aantal
plenaire bijeenkomsten organiseren dit jaar. In deze bijeenkomsten vertellen
we algemeen over het nieuwe GLB, de kansen en de uitdagingen die dit biedt
voor een duurzame landbouw in de toekomst. Naast deze bijeenkomsten
bieden we ook individuele keukentafelgesprekken aan. Tijdens deze
gesprekken kijken we naar de specifieke kansen die het GLB op bedrijfsniveau
biedt.
Voor de zomervakantie beleggen we nog drie bijeenkomsten:
Woensdag 12 Juli in de kantine van Koop Landbouw Usquert
Maandag 17 Juli in ’t Buurhoes Ten Boer
Woensdag 19 Juli Houtstek Slochteren
Aanvang: 20.00 uur
Direct een keukentafelgesprek aanvragen kan ook. Stuur een mail naar
[email protected]
Doelgroep: iedere bedrijfsmatige agrariër in de provincie Groningen. U hoeft
geen lid te zijn van het collectief! Van harte welkom!