Hoe kun je nog steeds rendabel telen als de beschikbaarheid van mest minder wordt en kunstmest en stikstofprijzen stijgen? Welk effect heeft bodemgezondheid op chemie en wat kan ik daar als teler mee? En wat hebben we in de praktijk al geleerd binnen de projecten Integrale Verduurzaming Pootgoed en Groene Mest Groningen?

Deze vragen stonden centraal in de Winterbijeenkomst 2022 die 8 december is gehouden bij SPNA te Munnekezijl. Vanuit de projecten Verduurzaming Pootaardappelteelt (Collectief Midden Groningen) en Groene Mest Groningen (Agrifirm) is deze bijeenkomst georganiseerd voor alle belangstellende akkerbouwers in de regio.

Met het project ‘Integrale Verduurzaming van de Pootgoedteelt’ zoeken we naar mogelijkheden om het gebruik van chemische middelen en kunstmest bij de teelt van pootaardappelen te verlagen. Louw Hoekstra begeleidt de veldproeven bij pootgoedtelers in het Hogeland.

Het project ‘Groene Mest Groningen’ zoekt naar kennis en ervaring om op langere termijn emissiereductie te realiseren van CO2 en NOx door o.a. het verminderen van het gebruik van kunstmest-stikstof en dierlijke mest ten gunste van regionale andere reststromen of kringloopstromen.

Voor deze Winterbijeenkomst hebben we Gerard Ros uitgenodigd, specialist in koolstof- en nutriƫntendynamiek in ecosystemen, voornamelijk bodem. Hij heeft ons meer verteld over de functies van de bodem met speciale aandacht voor de rol van het bodemleven en organische stof.