Het agrarisch collectief Midden Groningen is samen met agrarische ondernemers in het Groningse deel van de noordelijke kleischil het project ‘Kringloopcoöperatie Groninger kleischil’ gestart. Met dit project willen ze onderzoeken of ze met een coöperatie kunnen toewerken naar kringlooplandbouw. Doel is de agrarische bedrijven klaar te maken voor de toekomst.

Het driejarige project is een pilot van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Lees hier meer over de Regionale Kringloopcoöperatie.