Het agrarisch natuurbeheer is het belangrijkste beleidsinstrument voor de bescherming van akkervogels. De provincie Groningen heeft hierbij gekozen om natuurmaatregelen te concentreren in de beste gebieden (de aangewezen leefgebieden). Maar heeft de clustering van maatregelen binnen de leefgebieden het gewenste resultaat behaald voor de akkervogels? In deze rapportage doen we verslag van een evaluatie van het agrarisch natuurbeheer in de provincie Groningen. Hiervoor zijn de gegevens van de beleidsmonitoring en de beheermonitoring van de collectieven gebruikt.

De rapportcijfers voor de akkervogels in Groningen zijn niet goed met vijf soorten die afnemen, vijf soorten die stabiel zijn, en één soort die toeneemt. Oftewel, het gaat in het algemeen niet goed met de akkervogels in Groningen. Dit maakt de bescherming van akkervogels onveranderd belangrijk en urgent. Onze evaluatie laat zien dat de reikwijdte van het agrarisch natuurbeheer beperkt is, maar biedt handvaten voor verbeteringen in zowel beleid als praktische maatregelen voor de toekomst.

ANOG en CMG hebben meegewerkt aan dit rapport door middel van het leveren van de resultaten van de beheermonitoring en er is natuurlijk op inhoud meegedacht. De regio’s waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden zijn Noordelijke klei schil, Oldambt, Westerwolde en Veenkoloniën.

De evaluatie is hier te lezen.