Boeren kunnen goed uit de voeten met het veranderende Europese landbouwbeleid. Dat blijkt uit de net afgeronde, pilot van de gezamenlijke agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen. Uit de praktijkproef komt naar voren dat agrariërs de gevraagde extra inspanningen die de natuur ten goede komen, kunnen leveren. Een puntensysteem met bonussen en begeleiding door een collectief helpen hierbij, zijn andere conclusies.

Klik hier om meer te lezen.

Het volledige eindrapport (binnenkort) van de pilot en de samenvatting ervan zijn te downloaden van de website www.glb-hoezo.nl.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland