Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u meer weten over duurzamer werken met uw bedrijf? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u een voucher aanvragen. Daarmee krijgt u met subsidie advies van een erkende bedrijfsadviseur.

Vanaf 31 mei 2021 kan er via het RVO-loket een voucher worden aangevraagd voor een bedrijfsadvies op maat en voor een verdiepingscursus stikstof in de landbouw. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis sneller te laten landen op het boerenerf. De vouchers bieden boeren en tuinders ondersteuning bij de omslag naar een duurzame landbouw en bij de reductie van stikstof. 

Een adviesvoucher heeft een waarde van ten hoogste € 1.500,– en wordt door de minister op aanvraag verstrekt aan een landbouwonderneming voor het verkrijgen van een bedrijfsspecifiek bedrijfsadvies over één van de volgende aandachtsgebieden:

a. Kringlooplandbouw:

1°.(stikstof)emissie en hergebruik nutriënten; 2°.gezonde bodem, water en teeltsystemen; 3°.weerbare teeltsystemen en gewasbescherming; 4°.circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen; 5°.natuurinclusieve landbouw; 6°.precisielandbouw.

b. Duurzaam Ondernemerschap:

1°.persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf; 2°.horizontale samenwerking; 3°.bedrijfsopvolging; 4°.duurzaam verdienvermogen.

Een voucher voor bedrijfsadvies voor agrarisch ondernemers (4200 beschikbaar) .Voor bedrijfsadvies op maat over kringlooplandbouw of duurzaam ondernemerschap kunt u als agrarische ondernemer zelf een voucher aanvragen. U kiest eerst het onderwerp waar u advies over wilt. Vervolgens kiest u de onafhankelijk erkende bedrijfsadviseur, gekoppeld aan het gekozen onderwerp uit het BAS-register. De lijst van adviseurs vindt u op de website van RVO. Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd. U kunt deze vouchers ook bundelen, zodat er gezamenlijk advies kan worden ingewonnen met andere agrarische ondernemers. 

Meer info: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/advies-over-duurzamere-landbouw-voor-agrari%C3%ABrs

en voor een lijst van erkende bedrijfsadviseurs https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/erkende-agrarische-bedrijfsadviseurs

Een voucher voor een cursus stikstof in de landbouw (650 beschikbaar) . Als agrarisch ondernemer kunt u zelf eenvoudig een voucher aanvragen om een verdiepingscursus stikstof in de landbouw te volgen bij één van de groene hogeronderwijsinstellingen. Met deze cursus wordt u ondersteund bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De cursus is gezamenlijk ontwikkeld door de groene hogeronderwijsinstellingen Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein en Wageningen University & Research/Wageningen Academy.

Meer informatie over de cursus vindt u hier  https://www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/opleidingen-en-cursussen/bedrijfsopleidingen/verdiepingscursus-stikstof-in-de-landbouw