Op de ALV 2021 hebben wij afscheid genomen van Gerben Stellingwerf (in verband met het periodieke aftreden). Gerben was een belangrijk persoon binnen de organisatie en zal daarom ook erg gemist worden.

Hij is mateloos ambitieus en geeft het liefst elke boer in Groningen de kans om zich in te zetten voor het agrarisch natuurbeheer. Erg enthousiast, waardoor hij graag ja zegt tegen elk project dat past in onze missie en overal duikt zijn naam op. Denk bijvoorbeeld aan de projecten; kringlooplandbouw in Noordelijke kleischil, de Regiodeal, RWE, Meer Kennis Minder Middelen, Schoon Erf Schoon Water en natuurlijk het ANLb.

Gerben, je was een bestuurder die van wanten weet en dus wisten vele marktpartijen jou te vinden. Wanneer men jou belt, dan weet men dat hij of zij een luisterend oor krijgt en een uitgestoken hand. Een gedreven man met een duidelijke missie in het leven, een missie die erg dicht ligt bij die van het collectief. De lijn tussen werk en privé is bij jou dan ook dun. Zo vergaderde het Collectief regelmatig aan jouw keukentafel en ging je ook zelf als boer aan de slag met bufferstroken en diverse projecten, om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit en om het gebruik van chemie te verminderen.

Jarenlang heb je je met hart en ziel ingezet voor het Collectief Midden Groningen. Een kundig en betrokken bestuurder, altijd op zoek naar kansen en daar heb je ook een neus voor. Jouw sleutel tot succes? Jij bracht onze missie weer een stap dichterbij door ook oog te hebben voor het belang van de ander. Je handelde steeds vanuit het besef dat samenwerking het beste gedijt als iedereen wint.

Gerben, je bent ook een rekenwonder. En je beschikt over de gift van een machtig geheugen. Roep een naam of vraag naar een bedrag, en jij schudt het uit je mouw. Dat is heel handig voor een bestuurder Inhoud. Het zal niet vaak voorkomen, dat jij met een mond vol tanden staat.

Gerben, jouw afscheid voelt als het einde van een tijdperk. Waarom, omdat je overal bij betrokken was en over veel kennis beschikt. Ze zeggen dat iedereen vervangbaar is, maar toch zal het wennen zijn zonder jou. We gaan je missen Gerben als markant bestuurder. Maar gelukkig blijf je betrokken bij het Argrarisch Natuurbeheer en dat is mooi voor iedereen die natuurinclusieve landbouw een warm hart toedraagt. Zo blijf je actief in het kernteam van de Noordelijke Kleischil en de denktank van boeren bij de Kringlooplandbouw.

Ter gelegenheid van het afscheid van Gerben Stellingwerf als bestuurder Inhoud