Uit de studie van Kleijn et al. (2018) bleek dat er in Nederland vrijwel geen informatie is over trends van insecten in het agrarisch gebied. Om een goed meetnet op te zetten in Nederland in agrarisch gebied heeft LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting in 2019 een project opgezet om aan de slag te gaan met dag- en nachtvlinders. Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Het is belangrijk dat er een goed en duurzaam insecten meetnet is. Op deze manier kun je goed meten of maatregelen om de insectenpopulatie te verbeteren werken. Het leuke aan dit project is dat je als boer zélf kunt meten, al dan niet met hulp van een vrijwilliger. Op deze manier krijg je een goed beeld van de vlinders op je land. Voor Groningen zijn we op zoek naar 5 enthousiaste boeren die zelf de vlinders op hun bedrijf willen monitoren. (Let wel; het kan verslavend werken)

Wat ga je doen?
Voor het meten van de nachtvlinders krijg je 3 emmers die als val dienen. De vlinders worden door een kleine ledlamp gelokt. De emmers staan op 3 vaste locaties op de boerderij. Zo krijg je inzicht wat de invloed is van de verschillende vormen van beheer, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, mais, grasklaver of een perceel met voornamelijk Engels raai, op de insectenstand.
Het enthousiasme om zelf te meten is zo groot dat we in 2021 opschalen naar 80 deelnemers. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de insecten in agrarisch gebied kiezen we ervoor om ook zo veel mogelijk verschillende soorten agrarische bedrijven te selecteren binnen dit project. Akkerbouw, tuinbouw, zuivelbedrijven, veeteelt, biologische en gangbaar, alles is vertegenwoordigd.
Er is ook een mogelijkheid om een dagvlinderroute uit te zetten op het bedrijf.
Hier worden tweewekelijks elke vlinders geteld al dan niet met een vrijwilliger.

De metingen worden gedaan tussen 1 april en 1 oktober.

Heb je interesse om in 2020 ook zelf de vlinders op je bedrijf te monitoren maar heb je vragen over, neem dan contact op met Tanja Verbij via [email protected] tel 0625517727

Voor meer informatie en aanmelden zie deze link.