Terra VO heeft de keuze gemaakt om meer met projecten te gaan werken en om het groene onderwijs te moderniseren en meer in verbinding te brengen met het bedrijfsleven in de regio. CMG wil heel graag  dichter bij de gewone burger komen te staan door voorlichting te geven en daarmee de betrokkenheid van burgers bij vraagstukken, die spelen in de agrarische sector rond natuur- en landschapsbeheer, te vergroten. De practor Natuurinclusieve Landbouw richt zich vooral op de innovatieve ontwikkelingen binnen de groene sectoren en koppelt deze met het onderwijs.

Voorbeeld van een presentatie van leerlingen

Bij deze samenwerking moet je denken aan het bezoeken van bedrijven door leerlingen uit het VO, gastlessen door agrarische ondernemers, opdrachten uit de praktijk voor leerlingen VO of studenten MBO enzovoort. Studenten van Terra MBO zijn door opdrachten en op te lossen vraagstukken vanuit de agrarische sector al direct betrokken bij de hedendaagse ontwikkelingen in de sector.

In de komende tijd hopen we concrete afspraken te kunnen maken voor het volgend schooljaar. De samenwerking moet een voorbeeld worden voor de andere VO scholen van Terra. Op alle scholen worden initiatieven ontwikkeld om het onderwijs meer in verbinding te brengen met de bedrijven in de regio, bijvoorbeeld in de Sterk Techniek Onderwijs projecten. Voor de agrarische sector willen we structureel hetzelfde voor elkaar krijgen.