Goedendag allemaal.

In een bijzondere tijd, waarin corona onze dagelijkse dag bepaalt en politiek en media, vaak zonder nuance en context, het vooral veel over de landbouw hebben, mag ik onderdeel worden van het bestuur van het Collectief Midden Groningen. In de context van deze tijd, inhoudelijk en ten aanzien van de toekomst van de agro een flinke uitdaging.

De transitie van de landbouw, zoals wordt gezegd, daar gaat het om. Volgens mij is het zo dat je als ondernemer altijd in transitie bent en probeert te anticiperen op ontwikkelingen. Echter, nieuwe ontwikkelingen zijn ook vaak aanleiding tot hakken in het zand en weerstand. Logisch, nieuwe zaken en keuzes brengen onzekerheid met zich mee. Ik hoop in de functie van bestuurder binnen het collectief een steen bij te dragen aan maatwerk en toepasbaarheid op gebieds- en bedrijfsniveau van natuur, milieu, omgevingsaspecten en bedrijfsvoering. Maatwerk, niet alleen wat betreft natuurlijke invulling, maar ook economisch. Verdienmodellen zijn een borging naar de toekomst, voor ondernemers, economisch en voor omgeving/natuur. Zonder borging geen voortgang. Zonder voortgang geen toekomst. Agrarisch natuurbeheer kan en zal een belangrijk aspect worden van de plattelandsomgeving, immers, agrarisch is een groot deel van datzelfde platteland en samen met de omgeving is het belangrijk gedeelde aspecten, die we belangrijk vinden, te beschermen en/of te ontwikkelen.

Samen met mijn echtgenoot Pieter hebben we een melkveehouderij in Luddeweer. Onze kinderen (drie zoons en twee dochters) zijn allen uitgevlogen samen met partners en ondertussen zijn er ook kleinkinderen geboren. We genieten van de ruimte om ons heen, de reuring van het bedrijf en de koppen koffie die gedronken worden aan de keukentafel met de vele  gesprekken die waarde geven aan de dag. Genieten ligt dichtbij en dat doen we. Daarnaast blijven we ons bedrijf ontwikkelen en stappen zetten naar, wat we denken, wat de toekomst van ons vraagt en waar we ons als ondernemer en als persoon goed bij voelen.

Naast de bedrijfsvoering ben ik actief op bestuurlijk agrarisch niveau (NoorderlandMelk, ledenraad LTO Nederland), maatschappelijk (Adviesraad Sociaal Domein) en zorg (PGB Thuiszorg). Het brengt bijzondere uitdagingen met zich mee en mooie kansen. De combinatie vind ik fijn en uitdagend, geeft een brede blik en leert me het leven.

Voor het collectief hoop ik een creatieve, verbindende, ontwikkelende rol te kunnen spelen ten bate van maatwerk voor agrarische bedrijfsvoering, de omgeving en natuur.

Vriendelijke groet,

Alma den Hertog