De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 is in een bijzondere opzet gehouden: bestuursleden zijn op kantoor, de leden kunnen de vergadering via livestream volgen en communiceren via de chat.

v.l.n.r.: Aniëla Sirks, Wouter Schep en Frank de Jong

Naast het vaststellen van de financiën zijn de leden bijgepraat over verschuivingen in het team: met ingang van 1 juli a.s. zal Joop van Duijnhoven onze organisatie verlaten. Het project Akkerbelt loopt ten einde, wat inhoudt, dat de werkzaamheden van Monique Spierings ook stoppen. Er komt ook versterking van ons team: met ingang van 1 mei a.s. zal Menze Hofman de taak vervullen van meewerkend teamleider.

De termijn van bestuurslid Gerben Stellingwerf eindigt op deze ALV. De ledenvergadering heeft Alma den Hertog benoemd als algemeen bestuurder van het collectief. We hebben afscheid genomen van Gerben Stellingwerf: een enthousiast en bevlogen bestuurder, die vanaf het begin van het collectief een onmisbare bijdrage heeft geleverd aan de opbouw van de vereniging.

v.l.n.r.: Frank de Jong, Koos Koop, Alma den Hartog en Gerben Stellingwerf

Coördinator Joop van Duijnhoven presenteert ons een overzicht van de ecologische resultaten in het werkgebied van Collectief Midden Groningen. Met grafieken en tabellen maakt hij inzichtelijk dat vanaf 2018 de hoeveelheid beheer in alle leefgebieden is toegenomen. Met budget voor categorie Water hebben we boeren in de ‘witte’ gebieden ook een kans kunnen geven om deel te nemen aan het ANLb. Hier is op grote schaal gebruik van gemaakt.

Eén van de projecten die het collectief uitvoert is Akkerbelt. Deze GLB pilot zit in de afrondende fase. Projectmedewerker Monique Spierings vertelt over de opzet van dit project en hoe via een gebiedsproces is toegewerkt naar een gebiedsplan en een sociaal economisch plan. De resultaten uit de pilot in onze regio zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van een Nationaal Strategisch Plan.