De GLB-pilot Akkerbelt en het collectief Midden Groningen

01 okt De GLB-pilot Akkerbelt en het collectief Midden Groningen

De pilot Akkerbelt richt zich op de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2021. In totaal zijn 9 collectieven van zuidwest tot noordoost Nederland bij deze pilot betrokken.

Collectief Midden Groningen is participant in de pilot Akkerbelt. Het Collectief zet in op verbetering van de bodem. In de film worden 2 veldmaatregelen nader toegelicht. Er is echter veel meer mogelijk. Voor meer informatie , lezingen of presentatie neem contact op met de projectmedewerker Monique Spierings 06 – 51237107

Bekijk het korte filmpje over Akkerbelt, waarin leden van Collectief Midden Groningen vertellen over hun deelname aan de pilot.