Boeren experimenteren met maatregelen voor meer natuurwaarde

25 sep Boeren experimenteren met maatregelen voor meer natuurwaarde

Welke maatregelen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit kunnen boeren uitvoeren zodat die passen binnen hun bedrijfsvoering en tegelijk een bijdrage leveren aan vergroening van het landschap? Een groep Friese en Groninger agrariërs gaat op zoek naar antwoorden en doet daarom mee aan de gezamenlijke praktijkpilot ‘Hoe? Zo!’ van de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen. Doel is te anticiperen op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2023 verandert. Drie boeren vertellen welke GLB-maatregelen ze uitvoeren, waarom ze dat doen en wat ze er van vinden.

Lees hun verhaal in de publicatie van de GLB-pilot Hoe?Zo!

GLB pilot Hoe? Zo! - Noardlike Fryske WâldenNoardlike Fryske Wâlden