Beleid van het CMG tot 6 april 2020

18 mrt Beleid van het CMG tot 6 april 2020

Deze maand waart het coronavirus door Europa en door ons land, waardoor de overheid is genoodzaakt maatregelen te nemen om de verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen, dan wel de verspreiding zo veel mogelijk te vertragen.  Ieder heeft  de taak om in eigen verantwoordelijkheid mee te werken aan dit beleid, door de richtlijnen en adviezen van de overheid op te volgen.

Centraal hierin staat dat fysieke contacten moeten worden  geminimaliseerd.

Het bestuur van het CMG neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. De maatregelen die het CMG-bestuur heeft genomen met betrekking tot het coronavirus staan in het te downloaden document hieronder.