Verduurzaming pootaardappelteelt (slot)

17 feb Verduurzaming pootaardappelteelt (slot)

Met een aantal pootaardappeltelers in het Groningse Hogeland zijn proeven uitgezet om de pootaardappelteelt op de Groninger klei te vergroenen en te verduurzamen. Het project Integrale Verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Hoogland BV Leeuwarden. De maatregelen die zijn getest, zijn voorbeelden van natuurinclusieve landbouw. Aanleiding waren onder meer de afnemende bodemkwaliteit, organische stof gehalten en biodiversiteit, en de toenemende ziektedruk en het hoge gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

De afgelopen 2 jaar zijn proeven uitgezet met het gebruik van compost, minder chemie in combinatie met de inzet van micronutriënten en een Sabbatical Year met groenbemesters. De opzet en resultaten van dit project zijn samengevat in een viertal flyers.

De flyers zijn hieronder te downloaden.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.