Boost voor onze akkervogels en weidevogels

22 jan Boost voor onze akkervogels en weidevogels

Het CMG investeert in akkervogelgebieden en weidevogelgebieden

De gedeeltelijke goedkeuring van onze subsidie aanvraag Niet-Productieve Investeringen heeft het ons mogelijk gemaakt om onze akkervogelgebieden en weidevogelgebieden een flinke boost te geven.

Afbeeldingsresultaat voor POP3 logo

Allereerst hebben we, direct na het indienen van de aanvraag eind januari 2019, plasdras pompen aangeschaft, zodat alle plasdrassen vóór het weidevogelseizoen voorzien waren van een pomp met zonnepaneel. In Holwierde zijn twee nieuwe plasdrassen en een natuurvriendelijke oever aangelegd. Ook het klaarmaken van de grond voor de inzaai van in totaal 6 ha kruidenrijke weide in Holwierde en Oling is inmiddels gedeeltelijk uitgevoerd.

Voor de akkervogelgebieden zijn struweelplanten aangeschaft, die nu bij Hoveniersbedrijf Niek Stiekema worden opgekweekt tot goed doorwortelde struiken. Begin volgend jaar zal het struweel in het Hogeland worden gepoot ter versterking van de wintervoedselvelden. Deze struiken trekken in de zomer insecten aan en in het najaar en de winter vormen de bessen een welkome aanvulling op het dieet van de akkervogels. Ook bieden de struiken bescherming tegen roofvogels, wat vooral belangrijk os voor kleinere akkervogelsoorten die op de wintervoedselvelden afkomen.

We kunnen met de POP3-subsidie ook een drone aanschaffen. Deze drone gaan we inzetten in de weidevogelmonitoring en ook voor het monitoren van de vogelakkers in het akkervogelbeheer. Als alles volgens de planning verloopt, kunnen we de drone al in het komende seizoen gebruiken voor de monitoring van weidevogels.

Met de 100 nestkappen, die we inmiddels met de POP3-subsidie hebben aangeschaft, zullen we niet meer misgrijpen als we nesten willen beschermen bij werkzaamheden in percelen waar zich nesten bevinden.

Wandelaars met loslopende honden kunnen de rust in onze weidevogelgebieden en akkervogelbeheer behoorlijk verstoren. Met de POP3-subsidie kunnen we 25 informatieborden ontwerpen en bestellen waarmee wandelaars met honden worden gewezen op het gevaar van loslopende honden in het gebied. 

Er is ook een deel niet goedgekeurd in de aanvraag: we krijgen geen subsidie voor de aanschaf van akoestische wildredders. Het voordeel van akoestische wildredders boven mechanische wildredders is, dat de weidevogels en ander wild al over grote afstand (tot 25 meter) wordt gewaarschuwd. Helaas hebben we de beoordelingscommissie niet voldoende kunnen overtuigen van de effectiviteit van deze investering.

Ook hadden we met bijna alle landelijke collectieven gezamenlijk subsidie aangevraagd voor de landelijke ontwikkeling van software en dataverwerking van de drone. Het bleek bij de beschikking, dat de subsidie voor Niet-Productieve Investeringen hier niet voor was bedoeld.