resultaten van het broedseizoen 2019

04 okt resultaten van het broedseizoen 2019

Een verslag van Bauke Koole:

Het broedseizoen van 2019 kan over het algemeen als meer dan voldoende worden gekarakteriseerd. Het veldseizoen kwam heel laat op gang en dat was, met name bij de weidevogels en iets minder bij de akkervogels, goed te zien. Er waren bijvoorbeeld begin juli nog grutto’s met kuikens aanwezig.

Lees meer over het broedseizoen 2019 in ons werkgebied in het verslag van Bauke Koole: