artikel ‘kruidenrijke weiden’ in Ommelander Courant

01 okt artikel ‘kruidenrijke weiden’ in Ommelander Courant

Vogels broeden graag in de nabijheid van een plas met kruidenrijk grasland. Dus zet het collectief daar stevig op in met een uitbreiding van 3 naar 10 plasdrassen in 2019. Die plassen werken als een magneet op broedvogels. Ook is het areaal aan kruidenrijk grasland uitgebreid in 2019. Je moet immers ook zorgen dat er rondom de plas voldoende voedsel is en dat kuikens zich goed kunnen verplaatsen tussen het gras en de kruiden. Nog niet overal is het kruidenrijk grasland daarvoor geschikt. Daar werken we hard aan. Met verschillende veehouders zijn we dit jaar aan de slag gegaan om een kwaliteitsslag te maken in het realiseren van kruidenrijkere graslanden. Dat was met wisselend resultaat en dat is geen verrassing. Het is niet iets van de ene op de andere dag. Het vraagt om voortdurende inzet, aandacht en geduld om dit tot stand te brengen. We zoeken daarin ook samenwerking met anderen. In dit geval heeft dat geleid tot een innovatieve machine die we nu inzetten.

Dit artikel in de Ommelander Courant laat zien dat we stappen zetten en successen boeken.