stroken frezen voor inzaai kruidenrijke weide

02 sep stroken frezen voor inzaai kruidenrijke weide

Vanuit de pilot ‘Kruidenrijke weide op de vruchtbare Groninger klei’ zijn onder begeleiding van het CMG proefvelden aangelegd in Holwierde en Ten Post. In deze proefvelden worden, in een bestaand perceel raaigras, stroken gefreesd en doorgezaaid met een kruidenmengsel.

In Holwierde is eenderde van het perceel één keer gefreesd voor het inzaaien van het kruidenmengsel. Tweederde van het perceel zal over 2 á 3 weken voor een tweede keer worden gefreesd en in één werkgang ingezaaid met kruiden. De strokenfrees die hiervoor wordt gebruikt is 3 meter breed en freest 6 stroken van 6 cm breed in de zware klei. De diepte van de frees is verstelbaar, zodat het gras goed kan worden gemengd. Bij het inzaaien worden de kruiden met een schijfkouter in de gefreesde grond gebracht om uitdroging te voorkomen.

In Ten Post is het hele perceel een keer met de strokenfrees gefreesd, waarbij één werkgang ongefreesd is gebleven. Over 2 á 3 weken zal het perceel opnieuw worden gefreesd, inclusief de onbewerkte werkgang (die daardoor dus één keer wordt gefreesd) en in dezelfde bewerking ingezaaid met een kruidenmengsel.

De strokenfrees is beschikbaar gesteld door Landkracht Hellendoorn. Loonbedrijf Wieringa Roodeschool demonstreert de machine. Het kruidenmengsel is geleverd door PVM BV uit Lobith.

http://www.loonbedrijfwieringa.nl/agrarisch-werk/

http://www.pvmbv.com/graszaden.html

het resultaat, 10 dagen na frezen en inzaaien