steppekiekendief in Groningen

26 jul steppekiekendief in Groningen

Steppekiekendief brengt in 2019 zes jongen groot in Gronings akkerbouwlandschap.

De Steppekiekendief is in de maanden mei en april al bijna geen zeldzame verschijning meer langs de Groningse noordkust. Extra aandacht verdienen dus vogels die meer in het binnenland boven de uitgestrekte Groningse graanpercelen vliegen en die gedrag vertonen dat mogelijk duidt op paarvorming. In 2017 leidde een mannetje met prooi beschermers naar het eerste succesvolle broedgeval van de Steppekiekendief in Nederland. In 2018 werd opnieuw een poging ondernomen maar dit broedgeval strandde in een vroeg stadium. In 2019 is er voor de tweede keer succesvol gebroed in Nederland. Op 14 april ontdekte een vrijwilliger van het Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden Groningen voor akker- en weidevogelbescherming, een baltsend paartje steppekiekendieven boven een gerstperceel in Groningen.

lees verder:

Tekst: Bauke Koole Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden Groningen

Foto’s: Martijn Bot/Birdingholland.nl

steppekiekendief, mannetje met prooi
prooi overdracht
eerste vlucht steppekiekendief