Plasdrassen in de krant

11 jun Plasdrassen in de krant

In Dagblad van het Noorden is aandacht gegeven aan het weidevogelbeheer door agrariërs, vrijwilligers en bestuurders van het Collectief Midden Groningen. In de ‘Groningen editie’ van 7 juni 2019 geeft redacteur Gerdt van Hofslot een goed beeld van onze inzet voor het behoud van de grutto en andere weidevogels in de weidegebieden binnen het werkgebied van Collectief Midden Groningen.

In de link hieronder het volledige artikel van Gerdt van Hofslot in Dagblad van het Noorden