Algemene Ledenvergadering 2019: terugzien en vooruit kijken

16 mei Algemene Ledenvergadering 2019: terugzien en vooruit kijken

Het Collectief Midden Groningen heeft er nu drie jaar ANLb-beheer op zitten. Met de monitorgegevens die we in deze periode hebben verzameld, kunnen we al voorzichtig iets zeggen over de effectiviteit van onze maatregelen voor de akkervogels en weidevogels. Daarmee kijken we vooruit: de beheermaatregelen in de weidevogelgebieden die effectief blijken, zijn in ons werkgebied uitgebreid. En begin januari is de aftrap geweest voor een akkervogelmanifest.

Wat we ook zien, is dat de wereld om ons heen verandert: er is veel aandacht voor biodiversiteit, een beweging naar meer natuurinclusieve voedselproductie. Dit zal zijn weerslag hebben op het nieuwe GLB, dat in 2021 zal ingaan. Dit geeft kansen om op het agrarische bedrijf te kiezen voor productievormen die iets extra’s opleveren. De Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw past mooi in dit palet. Als Collectief willen we deze bewegingen zo goed mogelijk met elkaar verbinden.

lees verder in een impressie van de Algemene Ledenvergadering 2019: